Grafika email

Konferencja "Egzamin ósmoklasisty - wyzwania dla nauczyciela i ucznia"

Na konferencję zapraszamy nauczycieli języka polskiego, matematyki, języków obcych, a także dyrektorów szkół podstawowych. Aby móc dostarczyć wszystkim jak najwięcej przydatnych informacji, ale też pozwolić na wymianę doświadczeń, postanowiliśmy program konferencji podzielić na część ogólną dla wszystkich oraz na trzy równolegle odbywające się panele dyskusyjne dla poszczególnych grup.

Program jeszcze cały czas uzupełniamy, zobaczcie co już przygotowaliśmy.

PANEL OGÓLNY

 • System egzaminów zewnętrznych w Polsce a w Szkołach Europejskich korzyści i wyzwania
 • Metody efektywnej nauki, czyli jak wspomóc ucznia w procesie zapamiętywania
 • PANEL DYSKUSYJNY DLA POLONISTÓW

 • Jak okiełznać egzamin ósmoklasisty czyli wyzwanie nie tylko dla ucznia
 • Lektura w klasach starszych szkoły podstawowej – anachronizm i nuda czy przestrzeń kształtująca twórczą postawę ucznia i nauczyciela?
 • PANEL DYSKUSYJNY DLA MATEMATYKÓW

 • Egzamin ósmoklasisty – nowe wyzwania dla ucznia i nauczyciela
 • PANEL DYSKUSYJNY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

 • Egzamin ósmoklasisty – nowe wyzwania (i jak im sprostać?)
 • “Ogarnąć focha” czyli jak motywować nastolatki do nauki języka? (nie tylko przed egzaminem ósmoklasisty!)
 • Nasi prelegenci to doświadczeni nauczyciele, egzaminatorzy, recenzenci MEN, praktycy prowadzący od wielu lat szkolenia, pasjonaci nauczania

  Więcej szczegółów i aktualnych informacji o konferencji na stronie egzaminósmoklasisty.com.pl

  Shutterstock 377283553 (3)

  Wiosenna edycja webinarów dla nauczycieli

  • TRENER EFEKTYWNEJ NAUKI - METODA OBRAZKOWA
  • Prowadzący: Daniel Ogonowski

   Termin: 18.05.2018 godz. 19:00-20:30

   - funkcje półkul i ich znaczenie w procesie przyswajania wiedzy

   - jak zapamiętywać, wykorzystując zdolność asocjacji

   - zasady tworzenia mnemotechnik

   - jak działa obrazkowa metoda zapamiętywania

   - przyswajanie informacji z wykorzystaniem mnemotechniki - ćwiczenia praktyczne

   Zapisz się

  • WDROŻENIE RODO W SZKOLE
  • Prowadzący: Ryszard Jurkowski

   Termin: 21.05.2018 godz. 19:00-20:30

   - zmiany w zakresie państwowego systemu ochrony danych osobowych

   - zmiany w polityce bezpieczeństwa danych osobowych w związku z rozporządzeniem UE 2016/679

   - formularz zgodny na przetwarzanie danych

   - obowiązki administratora danych wynikające z rozszerzenia zakresu praw osoby, której dane osobowe są lub mają być przetwarzane

   - obowiązki administratora danych w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych

   - obowiązki ochronne i informacyjne administratora danych osobowych

   - przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

   Zapisz się

  • OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W PRACY NAUCZYCIELA
  • Prowadząca: Monika Andrulewicz

   Termin: 22.05.2018 godz. 20:00-21:30

   - czym jest ocenianie kształtujące? Ocenianie kształtujące a sumujące – różnice

   - atmosfera sprzyjająca uczeniu się, czyli jak powinny wyglądać lekcje i jak przyzwyczaić klasę do nowego oceniania

   - schemat konspektu i kryteria oceniania

   - informacja zwrotna nauczyciela dla ucznia – jak ją formułować

   - 10 zasad oceniania kształtującego – na czym polegają i jak wykorzystać je w swojej pracy

   korzyści ze stosowania oceniania kształtującego

   Zapisz się

  • OFERTA PRACY W RAMACH PROGRAMU EDUMASTER DLA DZIECI
  • Prowadzący: Witold Szaszkiewicz

   Termin: 23.05.2018 godz. 18:30-19:00

   - informacja o rodzajach stacjonarnych zajęć dla dzieci w ofercie edumaster.pl

   - zasady współpracy z trenerami

   - szkolenia trenerskie

   - wynagrodzenie, częstotliwość zajęć, wymiar godzin

   - rekrutacja uczestników

   Zapisz się

  • TRUDNY RODZIC - NIE MA TRUDNYCH RODZICÓW, SĄ TRUDNE SYTUACJE
  • Prowadząca: Agata Sobiecka

   Termin: 23.05.2018 godz. 19:30-21:00

   - koszty konfliktów z rodzicami i zyski ze współpracy

   - neuropsychologiczny model komunikacji

   - komunikacja bez przemocy

   - typologia i style osobowości rodziców

   Zapisz się

  • WPROWADZENIE DO TEMATYKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA
  • Prowadząca: Malwina Ogonowska

   Termin: 24.05.2018 godz. 20:00-21:30

   - zależności pomiędzy twórczym myśleniem nauczyciela i ucznia

   - ocena potencjału początkowego swojej kreatywności

   - heurystyki twórcze

   - praktyczne wykorzystanie heurestyk na zajęciach

   Zapisz się

  • AKCJA - REAKCJA, CZYLI MAŁE LABORATORIUM W SZKOLE I W DOMU
  • Prowadząca: Monika Łazarska

   Termin: 25.05.2018 godz. 20:00-21:30

   - praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia konspektu lekcji na bazie metody eksperymentu

   - różnorodne formy pracy zespołowej z zastosowaniem metod aktywizujących

   - nauka planowania procesu lekcyjnego, umożliwiająca realizację treści zawartych w Podstawie Programowej i Programie Nauczania na wybranych przykładach

   - prezentacja doświadczeń biologicznych, fizycznych i chemicznych

   - mini eksperymenty „na żywo”

   Zapisz się

  • ZMIANY W STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELA, WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN KARTY NAUCZYCIELA I KODEKSU PRACY 2017/2018
  • Prowadzący: Ryszard Jurkowski

   Termin: 28.05.2018 godz. 19:00 -20:30

   - zmiany w zakresie nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem

   - zmiany w zakresie praw i obowiązków nauczycieli

   - zmiany w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

   - zmiany w zakresie oceniania nauczycieli i wyników ich pracy

   - zmiany w zakresie awansu zawodowego

   Zapisz się

  • ZROZUMIEĆ OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT NA DRODZE DOŚWIADCZEŃ Z FIZYKI
  • Prowadząca: Monika Łazarska

   Termin: 29.05.2018 godz. 19:30-21:00

   - nauka aranżowania sytuacji problemowych

   - praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia zajęć lekcyjnych metodą eksperymentu w oparciu o zadania, gry dydaktyczne i instrukcje do ćwiczeń

   - różnorodne formy pracy bazujące na samodzielnym poszukiwaniu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

   - materiały filmowe i pokazy „na żywo” ilustrujące omawiane zagadnienia

   bezpieczne doświadczenia fizyczne z zastosowaniem łatwo dostępnych produktów i przedmiotów codziennego użytku

  Zapisz się

  Więcej szczegółów na naszej stronie szkolenia.edumaster.pl

  Original shutterstock 130230935

  Zajęcia dla dzieci na rok szkolny 2018/19

 • ROBOLATORIUM - robotyka z elementami programowania dla dzieci młodszych
 • Grupa wiekowa: uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej

  Wprowadzenie w świat robotyki i programowania to nie jedyne cele zajęć, chodzi o umiejętne korzystanie z nowoczesnych technologii, o naukę poprzez działanie, odkrywanie i wielokierunkową aktywność, które są najlepszymi formami zdobywania wiedzy. Program zajęć, z odpowiednio dobranymi przykładami z życia codziennego ma na celu rozbudzić naturalną ciekawość dziecka i rozwijać zainteresowania. Projekty mają zróżnicowany stopień trudności i obejmują wiele zagadnień związanych m.in. z zasadami fizyki, prawami przyrody, nauką kosmosie oraz podstawami inżynierii. Dzieci niejako „przy okazji” przyswajają wiadomości z różnych przedmiotów. Połączenie układania klocków z możliwością ich zaprogramowania otwiera przed dzieckiem niesamowite możliwości kreacji różnych sytuacji, jest świetnym ćwiczeniem kreatywności. Dzieci tworzą na zajęciach konstrukcje, które można łatwo „ożywić”, wydawać im polecenia, wszystko przy pomocy prostego w obsłudze, intuicyjnego, obrazkowego języka programowania. Poprzez pracę z klockami dzieci rozwijają również wyobraźnię przestrzenną, doskonalą umiejętności manualne, uczą się współpracy w parach i małych grupach.

 • ROBOLATORIUM - robotyka z elementami programowania dla dzieci starszych
 • Grupa wiekowa: uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

  Celem zajęć jest interaktywne poznanie świata robotów, przekazanie praktycznych umiejętności i elementarnej wiedzy z zakresu konstrukcji maszyn prostych i robotyki w odniesieniu do nauk przyrodniczych oraz przedmiotów artystycznych, a także nauka podstaw programowania. Program zajęć opracowany przez praktyków i entuzjastów robotyki obejmuje budowanie i naukę programowania robotów o zróżnicowanym stopniu skomplikowania. Łatwość tworzenia z klocków - jednej z najpopularniejszych zabawek na każdym etapie rozwoju; sprawdzania swoich pomysłów, stymulacja wyobraźni – to wszystko sprawia, że młodzi konstruktorzy chętnie sięgają po zestaw elementów, które można ze sobą połączyć i dopasować. Możliwość ożywienia tworu powstałego z kompletnie bezradnych i samodzielnie bezużytecznych części, to przeniesienie doświadczenia na zupełnie nowy, wyższy poziom. Pojęcie zasad fizyki, reguł matematycznych, projektowania, właściwości materiałów, podstaw programowania i innych istotnych kwestii, stanowi niezmiernie ważną pomoc w nauce przedmiotów szkolnych, może również wykształcić pasje i zainteresowania, które przyniosą wymierne korzyści w przyszłości. Obcowanie z drobnymi elementami, konieczność stosowania się do schematów, symboli i kolorów, poszukiwanie, i znajdywanie odpowiedzi na rzeczywiste problemy, nauka abstrakcyjnego, logicznego, i algorytmicznego myślenia wspierają rozwój dziecka w wielu obszarach. Od sprawności manualnej poczynając, poprzez odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie i na rzecz grupy, a nawet pełnienie roli lidera, na stymulowaniu wyobraźni, kreatywności, i poczucia estetyki kończąc.

 • BAWIĘ SIĘ I UCZĘ – zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-poznawcze dla najmłodszych
 • Grupa wiekowa: uczniowie klas 0-3 szkoły podstawowej

  Podczas zajęć dzieci wykonując opracowane przez specjalistów i odpowiednio dobrane ćwiczenia i gry, uczą się rozpoznawać, i wyrażać swoje emocje, komunikować się z innymi, opowiadać o sobie, jak też słuchać innych, dzięki czemu łatwiej integrują się i potrafią współpracować w grupie. W trakcie zabawy kształtują umiejętności potrzebne do zawierania i podtrzymywania przyjaźni. Biorąc udział w dyskusjach, dzieląc się opiniami, rozwijają wypowiadanie się na określone, różnorodne tematy. Uczą się rozwiązywać konflikty i twórczo podchodzić do problemów.

 • TECHNIKI SZYBKIEGO UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA
 • Grupa wiekowa: uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

  Kształcenie wśród uczniów umiejętności samodzielnego, skutecznego uczenia się to podstawowy cel zajęć. Program został oparty o aktualne ustalenia z dziedziny psychologii uczenia się i nauczania, oparte w szczególności na odkryciach dotyczących funkcjonowania mózgu, z zakresu m.in. neurodydaktyki, teorii półkulowości czy inteligencji wielorakich. Główne zagadnienia to stosowanie tzw. technik pamięciowych, czyli metod zapamiętywania opartych na naturalnej, asocjacyjnej funkcji uczenia się ludzkiego umysłu. Podczas zajęć uczniowie wykorzystują je do przyswojenia sobie materiału zgodnego z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, co ma dodatkowy wymiar praktyczny, gdyż uczą się jednocześnie treści, które muszą opanować na różnych przedmiotach.

  Więcej szczegółów na stronie dladzieci.edumaster.pl

  Wp 20180207 09 37 45 pro

  Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i szkoły branżowej

  W liceach ogólnokształcących i technikach (III etap kształcenia) został zwiększony tygodniowy wymiar godzin historii, geografii, biologii, chemii i fizyki realizowanych w zakresie podstawowym, dlatego też uczniowie nie będą mieli obowiązku realizowania jednego z dotychczasowych przedmiotów uzupełniających (przyroda lub historia i społeczeństwo) realizowanych w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

  Uczniowie liceum ogólnokształcącym będą mogli wybrać od 2 do 3 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Geografia, biologia, chemia i fizyka, w związku ze zwiększonym wymiarem godzin przeznaczonych na zakres podstawowy, zostaną włączone do grupy przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo (język obcy nowożytny, historia, matematyka oraz informatyka).

  Dyrektor liceum ogólnokształcącego i technikum będzie ustalał jeden przedmiot - filozofię, plastykę lub muzykę, które będą realizowane obowiązkowo przez uczniów w klasie I.

  Wraz z nową podstawą programową poznaliśmy nową listę lektur, czyli wiemy co uczniowie liceów i techników powinni (będą musieli) przeczytać. "Sen nocy letniej" Williama Szekspira, może pozostać snem, czytanie utworu nie jest konieczne, a "Fortepian Szopena" Cypriana Kamila Norwida tylko w zakresie rozszerzonym.

  Więcej informacji na stronie MEN:

  Nowa podstawa programowa
  Shutterstock 82791754

  Egzamin ósmoklasisty, czyli co czeka uczniów kończących szkołę podstawową

  Uczniowie w latach 2019-2021 będą zdawali egzamin pisemny z trzech przedmiotów:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego nowożytnego, którego uczyli się na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

  Wszystkie egzaminy będą miały formę pisemną.

  Od roku 2022 dojdzie jeszcze czwarty przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

  Do egzaminu ósmoklasisty uczniowie przystąpią w kwietniu i będą go pisać przez kolejne trzy dni:

  • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego - 120 minut
  • drugiego dnia – egzamin z matematyki - 100 minut
  • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru - każdy po 90 minut

  Przykładowe arkusze oraz więcej informacji o egzaminie znajdziecie na stronach CKE: Egzamin ósmoklasisty

  Załóż darmowe konto

  W serwisie edumaster.pl wykorzystujemy pliki cookies do poprawy Twojego doświadczenia w korzystaniu z naszej strony oraz w celach związanych z promocją i reklamą Produktów. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies możesz w każdej chwili zablokować je korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityka prywatności , która jest częścią regulaminu serwisu Edumaster.pl.

  Rozumiem